GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần 5 Sao group nổi tiếng với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ cung ứng lao động (Outsourcing Services), Dịch vụ Hợp thức hóa lao động (Staffing services), Dịch vụ Tính lương (Payroll services), Dịch vụ Hỗ trợ bán hàng (Fieldforce services,; Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (Insurance services), Dịch vụ hỗ trợ hành chính (Back office Services), Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax Services),…

 Sứ mệnh Công ty Cổ Phần 5 Sao Group

Trở thành nhà cung cấp các giải pháp về nguồn lực được đối tác và người lao động lựa chọn đầu tiên và lâu dài.

Tầm nhìn Công ty Cổ Phần 5 Sao Group

Mang sự thịnh vượng đến đối tác và người lao động thông qua hoạt động cung cấp các giải pháp toàn diện về nguồn lực.

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ Phần 5 Sao Group

Tận Tâm

Toàn bộ nhân sự trong 5 SAO GROUP luôn cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra; luôn hành động vì lợi ích của người lao động và sự phát triển của 5 SAO GROUP…

Uy Tín

Với chúng tôi, uy tín là nền tảng để thương hiệu 5 SAO GROUP tồn tại và phát triển vững bền…

Chất Lượng

Với đầu vào chọn lọc cao, 5 SAO GROUP cam kết mang tới nguồn lao động chất lượng…

Khách hàng là trung tâm

Chúng tôi xác định sẽ là nhà cung cấp giải pháp nguồn nhân lực được Khách hàng lựa chọn đầu tiên khi có nhu cầu. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ nhân sự xuất sắc, phù hợp và hữu ích nhất với Khách hàng. Mong muốn của Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi quyết định liên quan của Chúng tôi.

Chính trực và Chịu trách nhiệm

Chúng tôi lấy sự chính trực làm nền tảng cho tất cả hoạt động của công ty và từng thành viên ở mọi cấp trong công ty. Chúng tôi tôn trọng các giá trị đạo đức, trung thực, nguyên tắc. Chúng tôi lấy đó làm tự hào và luôn tôn trọng cam kết của mình. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm về những điều mình nói, những việc mình làm; chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ liên quan mà Chúng tôi đã không nói hoặc đã không làm. Chúng tôi không bào chữa hay đổ lỗi cho người khác mà sẵn sàng gánh chịu hậu quả khi nhiệm vụ không hoàn thành. Chúng tôi đối diện với sự thật để tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn.

Tinh thần tập thể

Với sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và cùng một mục đích, Chúng tôi sẽ làm việc để hướng tới những khát vọng chung của toàn công ty, cùng chia sẻ thông tin đa chiều, cùng chia sẻ các nguồn lực hiện có và không có rào cản về phòng ban, bộ phận.

Tôn trọng con người

 Chúng tôi thực hiện công việc một cách tự chủ để đạt được kết quả, sẵn sàng linh hoạt, thúc đẩy hành động để hướng tới kết quả, chúng tôi làm chủ sự thành công và không để phụ thuộc vào ngoại cảnh; đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy trình và nguyên tắc đã đặt ra. Chúng tôi luôn theo dõi, cải tiến quy trình phù hợp nhất để đạt được hiệu quả công việc.