Jac 2008

55.000.000 

– Giá: 65.000.000
Kích thước bao: 5100 x 1900 x 2750 (mm)
Kich thước lòng thùng hàng: 3310 x 1720 x 1750 (mm)
Khối lượng bản thân: 2600 (kg)
Khối lượng hàng chuyên chở CP tham gia GT: 1000 (kg)
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: 3795 (kg)
Danh mục: